Преглед на файлове

remove deleted stylesheet link and favicon

dev
Kyle преди 1 година
родител
ревизия
054a7e8069
променени са 2 файла, в които са добавени 0 реда и са изтрити 4 реда
  1. +0
    -2
      index.html
  2. +0
    -2
      options.html

+ 0
- 2
index.html Целия файл

@ -4,8 +4,6 @@
<meta charset="UTF-8">
<title>New Tab</title>
<link rel="stylesheet" href="css/style.css">
<link rel="stylesheet" href="css/color.css">
<link rel="shortcut icon" href="about:blank">
</head>
<body>
<div class="content">


+ 0
- 2
options.html Целия файл

@ -4,9 +4,7 @@
<meta charset="UTF-8">
<title>Options</title>
<link rel="stylesheet" href="css/style.css">
<link rel="stylesheet" href="css/color.css">
<link rel="stylesheet" href="css/options.css">
<link rel="shortcut icon" href="about:blank">
</head>
<body>


Зареждане…
Отказ
Запис