Преглед на файлове

fix setting new mode when unset

dev
Kyle преди 1 година
родител
ревизия
0588da46bf
променени са 2 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 2 реда
  1. +1
    -1
      js/index.js
  2. +1
    -1
      js/options.js

+ 1
- 1
js/index.js Целия файл

@ -34,7 +34,7 @@ function restore_options() {
}
} else {
result.mode = "light"
browser.storage.sync.set(mode)
browser.storage.sync.set({mode:result.mode})
}
document.head.appendChild(style)
}


+ 1
- 1
js/options.js Целия файл

@ -45,7 +45,7 @@ function restore_options() {
}
} else {
result.mode = "light"
browser.storage.sync.set(mode)
browser.storage.sync.set({mode:result.mode})
}
document.head.appendChild(style)
}


Зареждане…
Отказ
Запис