Преглед на файлове

add additional code to remove for chrome

dev
Kyle преди 1 година
родител
ревизия
1185b4e26d
променени са 1 файла, в които са добавени 9 реда и са изтрити 2 реда
  1. +9
    -2
      notes.txt

+ 9
- 2
notes.txt Целия файл

@ -2,7 +2,14 @@ Chrome:
use "chrome.storage" in place of "browser.storage" (default) in files:
js/home.js
js/options.js
remove code block in manifest.json:
remove code blocks in manifest.json:
"chrome_settings_overrides" : {
"homepage": "index.html"
},
},
"applications": {
"gecko": {
"id": "placidtab2@kylemitchell.me",
"strict_min_version": "57.0"
}
}

Зареждане…
Отказ
Запис