Преглед на файлове

updated images to match new options page

dev
Kyle преди 10 месеца
родител
ревизия
712368e570
променени са 4 файла, в които са добавени 0 реда и са изтрити 0 реда
 1. Двоични данни
    images/home-dark.png
 2. Двоични данни
    images/home-light.png
 3. Двоични данни
    images/options-dark.png
 4. Двоични данни
    images/options-light.png

Двоични данни
images/home-dark.png Целия файл

Преди След
Ширина: 1920  |  Височина: 943  |  Големина: 539 B Ширина: 1280  |  Височина: 800  |  Големина: 12 KiB

Двоични данни
images/home-light.png Целия файл

Преди След
Ширина: 1919  |  Височина: 946  |  Големина: 767 B Ширина: 1280  |  Височина: 800  |  Големина: 12 KiB

Двоични данни
images/options-dark.png Целия файл

Преди След
Ширина: 1920  |  Височина: 945  |  Големина: 2.7 KiB Ширина: 1280  |  Височина: 800  |  Големина: 16 KiB

Двоични данни
images/options-light.png Целия файл

Преди След
Ширина: 1915  |  Височина: 947  |  Големина: 2.7 KiB Ширина: 1280  |  Височина: 800  |  Големина: 15 KiB

Зареждане…
Отказ
Запис