Kyle Mitchell преди 3 години
родител
ревизия
7456a86d2d
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      manifest.json

+ 1
- 1
manifest.json Целия файл

@ -1,7 +1,7 @@
{
"name": "Placid Tab 2 - New Tab Page",
"short_name": "Placid Tab 2",
"version": "1.0.0.2",
"version": "1.0.0.3",
"manifest_version": 2,
"description": "A minimal New Tab page",
"author": "Kyle Mitchell",


Зареждане…
Отказ
Запис