Преглед на файлове

simple formatting fix

dev
Kyle Mitchell преди 3 години
родител
ревизия
7eda58f524
променени са 1 файла, в които са добавени 4 реда и са изтрити 4 реда
  1. +4
    -4
      manifest.json

+ 4
- 4
manifest.json Целия файл

@ -13,9 +13,9 @@
"128": "icons/icon128.png" },
"permissions": ["storage"],
"applications": {
"gecko": {
"id": "placidtab2@kylemitchell.me",
"strict_min_version": "57.0"
"gecko": {
"id": "placidtab2@kylemitchell.me",
"strict_min_version": "57.0"
}
}
}
}

Зареждане…
Отказ
Запис