Преглед на файлове

moving to version 1.1

dev
Kyle преди 1 година
родител
ревизия
b1c709e121
променени са 2 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 2 реда
  1. +1
    -1
      manifest.json
  2. +1
    -1
      notes.txt

+ 1
- 1
manifest.json Целия файл

@ -1,7 +1,7 @@
{
"name": "Quad - New Tab",
"short_name": "Quad",
"version": "1.0.4",
"version": "1.1",
"manifest_version": 2,
"description": "A minimal New Tab page",
"author": "Kyle Mitchell",


+ 1
- 1
notes.txt Целия файл

@ -2,7 +2,7 @@ Chrome:
use "chrome.storage" in place of "browser.storage" (default) in files:
js/home.js
js/options.js
remove cobe block in manifest.json:
remove code block in manifest.json:
"chrome_settings_overrides" : {
"homepage": "index.html"
},

Зареждане…
Отказ
Запис