Преглед на файлове

added a tabindex for text fields

dev
Kyle Mitchell преди 3 години
родител
ревизия
b8c31283c7
променени са 1 файла, в които са добавени 4 реда и са изтрити 4 реда
  1. +4
    -4
      options.html

+ 4
- 4
options.html Целия файл

@ -26,7 +26,7 @@
</div>
<div class="row">
<div class="field">
<input type="text" spellcheck="false" />
<input type="text" spellcheck="false" tabindex="1" />
</div>
<div class="label">
<label><i class="fas fa-link"></i></label>
@ -53,7 +53,7 @@
<label><i class="fas fa-link"></i></label>
</div>
<div class="field">
<input type="text" spellcheck="false" />
<input type="text" spellcheck="false" tabindex="2" />
</div>
</div>
</div>
@ -64,7 +64,7 @@
<div class="pad">
<div class="row">
<div class="field">
<input type="text" spellcheck="false" />
<input type="text" spellcheck="false" tabindex="3" />
</div>
<div class="label">
<label><i class="fas fa-link"></i></label>
@ -91,7 +91,7 @@
<label><i class="fas fa-link"></i></label>
</div>
<div class="field">
<input type="text" spellcheck="false" />
<input type="text" spellcheck="false" tabindex="4" />
</div>
</div>
<div class="row">


Зареждане…
Отказ
Запис