Преглед на файлове

change debug message a little

dev
Kyle преди 1 година
родител
ревизия
d035d410d1
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 2 реда
  1. +1
    -2
      js/options.js

+ 1
- 2
js/options.js Целия файл

@ -14,8 +14,7 @@ function save_options() {
colors.push(input_colors[i].value)
}
browser.storage.sync.set({links:links, colors:colors})
console.log("Settings Saved ")
console.log(links, colors)
console.log("Settings Saved", links, colors)
}
function restore_options() {
var mode


Зареждане…
Отказ
Запис