Преглед на файлове

added keyword to extension name

dev
Kyle Mitchell преди 3 години
родител
ревизия
d23eccaabb
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      manifest.json

+ 1
- 1
manifest.json Целия файл

@ -1,5 +1,5 @@
{
"name": "Placid Tab 2",
"name": "Placid Tab 2 - New Tab Page",
"short_name": "Placid Tab 2",
"version": "1.0.0",
"manifest_version": 2,


Зареждане…
Отказ
Запис