Преглед на файлове

added new icon sizes

dev
Kyle Mitchell преди 3 години
родител
ревизия
eb3b4ec8da
променени са 5 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 7 реда
 1. +0
  -0
    icons/icon.svg
 2. Двоични данни
    icons/icon128.png
 3. Двоични данни
    icons/icon16.png
 4. Двоични данни
    icons/icon48.png
 5. +1
  -7
    manifest.json

icon.svg → icons/icon.svg Целия файл


Двоични данни
icons/icon128.png Целия файл

Преди След
Ширина: 128  |  Височина: 128  |  Големина: 930 B

Двоични данни
icons/icon16.png Целия файл

Преди След
Ширина: 16  |  Височина: 16  |  Големина: 235 B

Двоични данни
icons/icon48.png Целия файл

Преди След
Ширина: 48  |  Височина: 48  |  Големина: 402 B

+ 1
- 7
manifest.json Целия файл

@ -2,15 +2,9 @@
"name": "Placid Tab 2",
"short_name": "Placid Tab 2",
"version": "1.0.0",
"manifest_version": 2,
"manifest_version": 1,
"description": "A minimal New Tab page",
"author": "Kyle Mitchell",
"applications": {
"gecko": {
"id": "placidtab2@kylemitchell.me",
"strict_min_version": "57.0"
}
},
"chrome_url_overrides" : {
"newtab": "home.html"
},


Зареждане…
Отказ
Запис