Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 

20 wiersze
588 B

<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>New Tab</title>
<link rel="stylesheet" href="css/style.css">
</head>
<body>
<div class="content">
<a class="quadrant" href="options.html"></a>
<a class="quadrant" href="options.html"></a>
<a class="quadrant" href="options.html"></a>
<a class="quadrant" href="options.html"></a>
<svg id="logo" height="75px" width="75px" viewBox="0 0 10 10">
<a href="options.html"><polygon id="logo-svg" points="5,10 10,5 5,0 0,5" /></a>
</svg>
</div>
<script src="js/index.js"></script>
</body>
</html>