Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 

45 wiersze
1.5 KiB

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Options</title>
<link rel="stylesheet" href="css/style.css">
<link rel="stylesheet" href="css/options.css">
</head>
<body>
<div class="content">
<div class="quadrant" id="quad1">
<div class="row">
<input type="color" value="#cfcfcf" />
<input type="text" spellcheck="false" tabindex="1" />
</div>
</div>
<div class="quadrant" id="quad2">
<div class="row">
<input type="color" value="#cfcfcf" />
<input type="text" spellcheck="false" tabindex="1" />
</div>
</div>
<div class="quadrant" id="quad3">
<div class="row">
<input type="color" value="#cfcfcf" />
<input type="text" spellcheck="false" tabindex="1" />
</div>
</div>
<div class="quadrant" id="quad4">
<div class="row">
<input type="color" value="#cfcfcf" />
<input type="text" spellcheck="false" tabindex="1" />
</div>
</div>
<svg id="logo" height="75px" width="75px" viewBox="0 0 10 10">
<a href="index.html"><polygon id="logo-svg" points="5,10 10,5 5,0 0,5" /></a>
</svg>
<button id="mode">
<svg viewBox="0 0 24 24" width="24" height="24" stroke="currentColor" stroke-width="2" fill="none" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"><path d="M21 12.79A9 9 0 1 1 11.21 3 7 7 0 0 0 21 12.79z"></path></svg>
</button>
</div>
<script src="js/options.js"></script>
</body>
</html>