Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 

116 wiersze
3.6 KiB

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Options</title>
<link rel="stylesheet" href="css/style.css">
<link rel="stylesheet" href="css/color.css">
<link rel="stylesheet" href="css/options.css">
</head>
<body>
<div class="content">
<div class="quadrant" id="quad1">
<div class="group">
<div class="pad">
<div class="row">
<div class="field">
<div class="colorwrapper">
<input type="color" value="#cfcfcf" />
</div>
</div>
<div class="label">
<label for="color1"><span class="icon-paint-format"></span></label>
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="field">
<input type="text" spellcheck="false" />
</div>
<div class="label">
<label><span class="icon-link"></span></label>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="quadrant" id="quad2">
<div class="group">
<div class="pad">
<div class="row">
<div class="label">
<label for="color1"><span class="icon-paint-format"></span></label>
</div>
<div class="field">
<div class="colorwrapper">
<input type="color" value="#cfcfcf" />
</div>
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="label">
<label><span class="icon-link"></span></label>
</div>
<div class="field">
<input type="text" spellcheck="false" />
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="quadrant" id="quad3">
<div class="group">
<div class="pad">
<div class="row">
<div class="field">
<input type="text" spellcheck="false" />
</div>
<div class="label">
<label><span class="icon-link"></span></label>
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="field">
<div class="colorwrapper">
<input type="color" value="#cfcfcf" />
</div>
</div>
<div class="label">
<label for="color1"><span class="icon-paint-format"></span></label>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="quadrant" id="quad4">
<div class="group">
<div class="pad">
<div class="row">
<div class="label">
<label><span class="icon-link"></span></label>
</div>
<div class="field">
<input type="text" spellcheck="false" />
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="label">
<label for="color1"><span class="icon-paint-format"></span></label>
</div>
<div class="field">
<div class="colorwrapper">
<input type="color" value="#cfcfcf" />
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<svg id="logo" height="75px" width="75px" viewBox="0 0 10 10">
<a href="home.html"><polygon points="5,10 10,5 5,0 0,5" /></a>
</svg>
<button id="mode"><span class="icon-moon"></span></button>
</div>
<script src="js/options.js"></script>
</body>
</html>